Redigeren

Bij redigeren maakt Passend uw tekst duidelijk en goed leesbaar. Naast het corrigeren wordt de tekst vakkundig bewerkt. Denkt u bijvoorbeeld aan aandacht voor de structuur van de tekst, zinsbouw, woordherhalingen, lijdende vormen, veelvuldig gebruik van voorzetseluitdrukkingen, overbodige woorden en inconsistenties. Natuurlijk verandert Passend niets aan de inhoud van uw tekst.